Jak ominąć kwarantannę po przyjeździe do Polski? Rząd wprowadził ważne zmiany.

Jak ominąć kwarantannę po przyjeździe do Polski? Rząd wprowadził ważne zmiany.

Do tej pory osoby, które przyjeżdżały do Polski transportem zbiorowym, musiały przejść 10-dniową kwarantannę. Rząd jednak zmienił zasady. Osoby, które okażą przy wjeździe negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, zostaną z niej zwolnione.

Pod koniec grudnia rząd w ramach tzw. narodowej kwarantanny wprowadził szereg nowych obostrzeń. Jednym z nich była konieczność odbycia 10-dniowej kwarantanny przez osoby, które wracają do Polski transportem zbiorowym. Zwolnieni z tego obowiązku byli m.in. ci, którzy zostali zaszczepieni na COVID-19.

W Dzienniku Ustaw RP niedawno zostało opublikowane rozporządzenie, które nowelizuje te zasady. Do listy zwolnionych z kwarantanny po powrocie zostały dodane m.in. osoby, które posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Wynik musi zostać pokazany funkcjonariuszowi Straży Granicznej. Powinien być w języku polskim lub angielskim.

Z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi zwolnienia z kwarantanny po przyjeździe do Polski można zapoznać się też na stronie Straży Granicznej.

Źródło: https://podroze.gazeta.pl

Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.