Jak poprawnie rozliczyć podróż służbową?

Jak poprawnie rozliczyć podróż służbową?

Pracownicy często wyjeżdżają w delegacje, które są niemałym kosztem dla firmy. Księgowe rozliczenie podróży służbowych zależy przede wszystkim od wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa, natomiast pod kątem podatku dochodowego przepisy dokładnie określają, w jakim stopniu delegacje mogą obniżyć podstawę opodatkowania.

Rozliczenie księgowe i podatkowe

Każda firma powinna ustalić własny regulamin odbywania podróży służbowych, w którym między innymi zawarte będą zapisy dotyczące zwrotu dla pracownika. Ustawa jasno określa koszty podatkowe, niemniej jednak przedsiębiorcy mogą we własnym zakresie ustalić kwoty, którymi wynagrodzą zatrudnionego za odbytą podróż. 

Delegacje krajowe

Obecnie wysokość pełnej diety krajowej wynosi 30 zł i może ją otrzymać pracownik, który przebywał w podróży służbowej ponad 12 godzin (od 8 do 12 godzin przysługuje pracownikowi połowa wysokości diety). Za każdą kolejną rozpoczętą dobę pracownikowi należy się pełna dieta jeśli pozostaje w delegacji ponad 8 godzin, natomiast do 8 godzin stawka wynosi połowę diety krajowej. Zapewnienie pracownikowi częściowego wyżywienia obniża dietę w następujący sposób: śniadanie – 25%, obiad – 50%, kolacja – 25%. Ryczałt za nocleg wynosi 45 zł, jeżeli trwał minimum 6 godzin w przedziale od 21 do 7 rano. 

Delegacje zagraniczne 

W podróży poza granicami kraju wysokość diet określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 r. Stawka dzienna w wysokości ⅓ diety zagranicznej przysługuje, jeżeli pracownik przebywa w delegacji do 8 godzin, natomiast od 8 do 12 godzin należy wypłacić połowę określonej stawki. Jeżeli zatrudniony ma zapewnione posiłki, dieta zostaje obniżona o odpowiednio: śniadanie – 15%, obiad – 30%, kolacja – 30%. Koszty noclegu zostają zwrócone w pełnej wysokości w przypadku przedstawienia faktury.

Koszty poniesione przez pracownika

Jeżeli zatrudniony ponosi dodatkowe koszty, które związane są z działaniem na rzecz firmy, należy mu się ich zwrot. Wydatki te muszą być jednak udokumentowane i przedłożone do rozliczenia razem z delegacją. Jeżeli kwota ta stanowi zgodnie z ustawą o podatku dochodowym koszty uzyskania przychodu, może ona obniżyć podstawę opodatkowania.

Podatek dochodowy – diety

W celu ujęcia kosztów delegacji w podatkowych kosztach uzyskania przychodu, konieczne jest ich udokumentowanie. Podróż, którą odbywa pracownik, musi być ściśle związana z firmą i zabezpieczeniem czy pozyskaniem źródła przychodu. Stawki określone ustawowo mogą być kosztem uzyskania przychodu. 

Powrót
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.